2LETÁ ZÁRUKA PRAXIS

Společnost Praxis Works poskytuje na toto pevné zboží záruku bez vad materiálu nebo zpracování po dobu 2 let od data původního nákupu původnímu majiteli s dokladem o koupi.

Očekávaná životnost závisí na faktorech, jako je četnost používání, podmínky prostředí a zamýšlené použití. Je důležité pravidelně čistit/otírat a kontrolovat součásti hnacího ústrojí. Pokud jezdíte ve špatných podmínkách, jako je déšť/bláto/sníh, musíte to udělat okamžitě, abyste udrželi hnací ústrojí/spodní držák v čistotě a zbavili ho vody, která by se mohla usazovat uvnitř pláště rámu. Viz níže uvedené informace o opotřebení.

OPOTŘEBENÍ A ROZTRŽENÍ - Tato záruka se nevztahuje na běžné opotřebení dílů. Díly podléhající opotřebení se v důsledku běžného používání zhoršují. Neprovádění kontrol podle doporučení společnosti Praxis Works a/nebo jízda za nepříznivých povětrnostních podmínek může urychlit a urychlí zhoršení stavu během běžného používání.

Opotřebené díly/položky jsou následující:

 • Běžná degradace ložisek v průběhu životnosti výrobku (příklad: BB nebo pedál).
 • Opotřebení eloxování/povlaku v průběhu životnosti výrobku (příklad: opotřebení vřetena ano / opotřebení povlaku zubu kroužku).
 • Degradace kroužkových zubů v průběhu životnosti výrobku
 • BB Těsnění (vnější a vnitřní ) degradují v průběhu životnosti výrobku
 • Gumový O-kroužek pro variabilitu šířky rámu
 • Obecná koroze v průběhu času

Konkrétní informace o ložisku:

 • OCEL - utěsněný zásobník všech sériových kuliček Praxis - bez záruky na ložiska.
 • CERAMIC - utěsněná keramická patrona v jakýchkoli kuličkách Praxis-1 rok Enduro záruka na vady zpracování nebo materiálu.

KOLA/ŘEMÍNKY - NÁRAZ - Praxis poskytuje původnímu majiteli během této dvouleté lhůty levnou opravu nebo výměnu ráfku poškozeného při nárazu nebo v jiné nezáruční situaci. Kontaktujte společnost Praxis pomocí níže uvedeného formuláře.

OMEZENÍ ZÁRUKY: Tato záruka se vztahuje pouze na původního majitele a je nepřenosná. Nároky v rámci této záruky musí být uplatněny prostřednictvím AUTORIZOVANÉHO PRODEJCE PRAXIS WORKS, u kterého byla komponenta Praxis Works zakoupena. Je vyžadován originální doklad o koupi. Tato záruka se nevztahuje na výrobky nesprávně nainstalované a/nebo seřízené podle příslušného montážního návodu/manuálu společnosti Praxis. Technické příručky naleznete online na adrese www.praxiscycles.com/manuals. Nepoužití správných nástrojů pro instalaci nebo demontáž bude mít za následek poškození, na které se nevztahuje záruka. Tato záruka se nevztahuje na poškození výrobku způsobené pádem, nárazem, zneužitím výrobku nebo neobvyklou instalací, v jejímž důsledku je výrobek vystaven nadměrným silám nebo zatížením, které přesahují jeho konstrukční provedení. tato záruka se nevztahuje na poškození výrobku způsobené pádem, nárazem, zneužitím výrobku nebo neobvyklou instalací, v jejímž důsledku je výrobek vystaven nadměrným silám nebo zatížením, které přesahují jeho konstrukční provedení.

Tato záruka se nevztahuje na případy, kdy byl výrobek upraven. Jakékoli úpravy výrobku společnosti Praxis Works mají za následek ztrátu záruky.
Tato omezená záruka se v žádném případě nevztahuje na náklady na dopravu do společnosti Praxis nebo z ní.

KONEČNÝ PRODEJ / VÝPRODEJ - Tato záruka se nevztahuje na žádný produkt prodávaný na webových stránkách Praxis USA označený jako "Konečný prodej" nebo "Výprodej", protože se jedná o ukončené produkty. Pro tyto výrobky platí "Všechny prodeje jsou konečné".


ZÁKAZNÍCI Z USA
ZAKOUPENO V OBCHODĚ S KOLY - Kontaktujte prosím obchod s koly, kde jste výrobek zakoupili. S originálním dokladem o koupi bude obchod zodpovědný za záruku a kontaktujte společnost Praxis Works.

ZAKOUPENO NA STRÁNKÁCH PRAXIS - Kontaktujte prosím náš servisní tým v USA prostřednictvím níže uvedeného formuláře a uveďte číslo své objednávky. Společnost Praxis zkontroluje a vystaví RA# pro všechny záruky. Neposílejte žádné položky zpět, dokud vám společnost Praxis nevydá RA#. Za zaslání vadných položek zpět odpovídá držitel reklamace a společnost Praxis Works ji neproplácí. Číslo RA# musí být vystaveno společností Praxis Works. K otevření dotazu na záruku použijte formulář v dolní části této stránky.


MEZINÁRODNÍ ZÁKAZNÍCI
Obraťte se prosím na prodejnu/maloobchod, kde jste výrobek zakoupili. S originálním dokladem o koupi bude obchod zodpovědný za záruku a spolupráci se svým distributorem Praxis. Upozornění: každá země se řídí jinými předpisy o záruce, proto se informujte o předpisech ve vaší zemi.

Naše mezinárodní služby naleznete zde : PRAXIS WORKS DISTRIBUTOŘI

Po přečtení našich záručních podmínek výše...

Pokud chcete, aby společnost Praxis přezkoumala váš produkt/výrobek, použijte prosím formulář zde poté, co si přečtete celé zásady:

  Vaše jméno a/nebo název obchodu s koly(povinné)

  Váš e-mail(povinné)

  PŘEDMĚT/PRODUKT(povinné)

  Adresa ulice:(povinné)

  MĚSTO:(povinné)

  STÁT:(povinné)

  PSČ:(povinné)

  Země:(povinné)

  Telefonní číslo:(povinné)

  Vyberte si jednu z nich:(povinné)

  Vyberte si jednu z nich:(povinné)

  Vyberte si jednu z nich:(povinné)

  Sériový kód výrobku :(povinné)

  Kde a kdy byl výrobek zakoupen? :(povinné)

  1. ORIG. ÚČTENKA/FOTOGRAFIE

  2. FOTO SOUBOR

  3. VIDEO SOUBOR ZDE - max. 15 s

  Sdělte nám prosím, jaký problém máte se svým produktem - pomohou vám komentáře/otázky/příjem a podpora Fotky/videa. V případě kliky prosím o fotografii kódu/čísel na zadní straně spolu s informacemi o kole/značce/spekulativními údaji o rámu. | Jakmile obdržíme, obvykle odpovíme do 1-2 pracovních dnů :